Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ PLC , ΜΕΡΟΣ Α΄ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ)

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία φοιτητή από το τμήμα ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙΘ παρουσιάζεται τμήμα ενός αυτοματισμού μιας βιομηχανικής διεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανάμειξης υλικών, με σκοπό την παραγωγή διάφορων τύπων αναψυκτικών. Για τον έλεγχο του αυτοματισμού χρησιμοποιείται ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (P.L.C) της σειράς SIMATIC S7 300 της Siemens, ενώ η εποπτεία θα γίνεται μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και της εφαρμογής WinCC Flexible – Siemens.Σε τέσσερις δεξαμενές, υπάρχουν οι πρώτες ύλες, των οποίων η ανάμειξη σε διαφορετικές αναλογίες (συνταγές) σε μια άλλη δεξαμενή θα μας δώσει το τελικό προιόν, δηλαδή τα διαφορετικά είδη αναψυκτικού (π.χ φυσικός χυμός , νέκταρ….).

Κάθε μια από τις δεξαμενές των πρώτων υλών, είναι εξοπλισμένη με ένα μετρητή στάθμης (Radar Level Meter), ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την αντίστοιχη στάθμη και τη μετατρέπει σε πρότυπο βιομηχανικό αναλογικό σύστημα στάθμης 0-10V dc.
Επίσης στο κάτω τμήμα της κάθε δεξαμενής υπάρχει ηλεκτροβάνα ON/OFF που ελέγχεται από τον αυτοματισμό και επιτρέπει με το άνοιγμα της να αδειάσει την απαιτούμενη ποσότητα υλικού (που ορίζεται από τη συνταγή), μέσω σωληνώσεων στη δεξαμενή ανάμειξης. Όταν και οι τέσσερις δεξαμενές αδειάσουν την ποσότητα που τους αντιστοιχεί για τη δεδομένη συνταγή, ενεργοποιείται ο αναδευτήρας της δεξαμενής ανάμειξης για το συγκεκριμένο χρόνο. Μετά το πέρας του χρόνου ο αναδευτήρας σταματά και όλο το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση ηρεμίας, έτοιμο να ξεκινήσει την επόμενη παρτίδα.

Η υπόλοιπη πτυχιακή εργασία βρίσκεται εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου