Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV (ΑΠΟ WWW.SAFETYENGINEER.GR)

Στην ιστοσελίδα www.safetyengineer.gr βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο : Οδηγίες συντήρησης Υποσταθ- μών μέσης τάσης 20 KV όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται τα εξής :


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ


Οι εργασίες - έλεγχοι ορίζονται : σε αυτές που γίνονται ανά διαστήματα "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ" για την καταγραφή ηλεκτρικών παραμέτρων, θερμοκρασιών, λειτουργίας συστημάτων κ.τ.λ. και στην "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ" του Υποσταθμού. Η συχνότητα συντήρησης και των περιοδικών ελέγχων ορίζονται από τον αρμόδιο μηχανικό αφού έχει λάβει υπ' όψιν παραμέτρους όπως η κρισιμότητα των φορτίων οι συνθήκες περιβάλλοντος, τα φορτία του Υποσταθμού κτλ.

Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΧΓΟΣ θα πρέπει να γίνεται κατ ελάχιστο μια φορά το μήνα ενώ η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του Υποσταθμού θα πρέπει να γίνεται κατ' ελάχιστο μια φορά ανά έτος.

Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού
Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού
Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών
Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών
Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων
Ακουστικός έλεγχος
Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού

Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ περιλαμβάνει τις εργασίες του περιοδικού έλεγχου και επί πρόσθετα:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close)
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών
Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών
Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)
Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
Έλεγχος γειώσεων πίνακα
Έλεγχος εδρασης πίνακα
Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.και περιβάλλοντα χώρου

Το υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ.

1 σχόλια:

SAFETYENGINEER είπε...

Ενημερωθείτε αναλυτικά από την SAFETYENGINEER ,για το πρόγραμμα και τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν κατά την ετήσια προληπτική συντήρηση σε Υποσταθμό μέσης τάσης.

www.safetyengineer.gr
fotiou@safetyengineer.gr

Η εταιρεία πρωτοπόρος στον τομέα της μας αναλαμβάνει την κατασκευή και συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης , συντήρηση Ηλεκτρογεννητριών καθώς επίσης και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Με εκτίμηση
Φωτίου Αναστάσιος
Ηλ/γος Μηχανικός

Δημοσίευση σχολίου