Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

12. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ PLC , ΜΕΡΟΣ Γ'

Στην ιστοσελίδα www.electricallab.gr βρήκαμε ίσως την πιο δυνατή , πανελλαδικά , παρουσίαση εφαρμογών που μπορούν να συρματωθούν και να προγραμμα- τιστούν σε PLC . Oι ασκήσεις αυτές είναι πόνημα του κ. Νικ. Ι. Ζούλη.
Οι ασκήσεις αυτές είναι ολοκληρωμένες τόσο από πλευ- ράς διατύπωσης των παραμέτρων τους, σχεδίασης και προγραμματισμού σε γλώσσα Ladder.
Να διευκρινίσουμε ότι οι συρματώσεις πραγματοποιούνται σε PLC LOGO της εταιρείας Siemens. Ωστόσο με μικρές τροποποιήσεις μπορούν να συρματωθούν στα microPLC όλων των εταιρειών.

Οι ασκήσεις βρίσκονται εδώ.


Σχόλιο συντάκτη : Μια σημαντική λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά , από άλλες αντίστοιχες προσπάθειες , βρίσκεται στα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας που συνοδεύουν τις ασκήσεις με χρήση χρονικού.
Διαβάστε περισσότερα...

11. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ PLC, ΜΕΡΟΣ Β'

Στην ιστοσελίδα του κ. Ιωάννη Μαρινάκη βρίσκεται μια σειρά παρουσιάσεων εφαρμογών του PLC.
Οι παρουσιάσεις (αρχεία ppt), περιλαμβά- νουν κύριο και βοηθητικό κύκλωμα σε κλασσικό αυτοματισμό , συρμάτωση σε PLC και τέλος το πρόγραμμα σε γλώσσα Ladder.Οι παρουσιάσεις βρίσκονται εδώ.

Σχόλιο συντάκτη : Για να δείτε τις παρουσιάσεις κάντε κλικ επάνω τους.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

10. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο βίντεο που ακολουθεί (από youtube) παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας μονοφασικού μετασχηματιστή καθώς και οι βασικές σχέσεις που τη διέπουν . Εύκολα και απλά εξηγεί μέσω του λόγου μετασχηματισμού, τον τύπο Μ/Σ 1:1 (γαλβανικής απομόνωσης) :


Διαβάστε περισσότερα...

9. ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ακόμα ένα βίντεο (από youtube) που αφορά τους επαγωγικούς κινητήρες στη βιομηχανία. Με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων - καμπύλων εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά τους και με τη βοήθεια γραφημάτων αιτιολογεί την ευρύτατη χρήση τους σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας:


Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

8. 3D ΒΙΝΤΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ακολουθεί βίντεο (από youtube) που δείχνει μια παρουσίαση του τρόπου κατασκευής επαγωγικού κινητήρα καθώς και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.
Στο τέλος του βίντεο εμφανίζεται μια συνηθισμένη εφαρμογή του (ως ανεμιστήρας).


Διαβάστε περισσότερα...

7. APPLET ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Το ακόλουθο ενδιαφέρον κινούμενο γραφικό (java applet) δείχνει παραστατικά τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας , το νόμο του Faraday καθώς και την εξήγηση του μαγνητικού πεδίου.
Πατήστε Click to run για να ξεκινήσει.
Το γραφικό αυτό μπορείτε να το βρείτε και εδώ μαζί με πολλές χρήσιμες πληροφορίες.


Διαβάστε περισσότερα...

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ PLC , ΜΕΡΟΣ Α΄ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ)

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία φοιτητή από το τμήμα ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙΘ παρουσιάζεται τμήμα ενός αυτοματισμού μιας βιομηχανικής διεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανάμειξης υλικών, με σκοπό την παραγωγή διάφορων τύπων αναψυκτικών. Για τον έλεγχο του αυτοματισμού χρησιμοποιείται ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (P.L.C) της σειράς SIMATIC S7 300 της Siemens, ενώ η εποπτεία θα γίνεται μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και της εφαρμογής WinCC Flexible – Siemens.Σε τέσσερις δεξαμενές, υπάρχουν οι πρώτες ύλες, των οποίων η ανάμειξη σε διαφορετικές αναλογίες (συνταγές) σε μια άλλη δεξαμενή θα μας δώσει το τελικό προιόν, δηλαδή τα διαφορετικά είδη αναψυκτικού (π.χ φυσικός χυμός , νέκταρ….).

Κάθε μια από τις δεξαμενές των πρώτων υλών, είναι εξοπλισμένη με ένα μετρητή στάθμης (Radar Level Meter), ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την αντίστοιχη στάθμη και τη μετατρέπει σε πρότυπο βιομηχανικό αναλογικό σύστημα στάθμης 0-10V dc.
Επίσης στο κάτω τμήμα της κάθε δεξαμενής υπάρχει ηλεκτροβάνα ON/OFF που ελέγχεται από τον αυτοματισμό και επιτρέπει με το άνοιγμα της να αδειάσει την απαιτούμενη ποσότητα υλικού (που ορίζεται από τη συνταγή), μέσω σωληνώσεων στη δεξαμενή ανάμειξης. Όταν και οι τέσσερις δεξαμενές αδειάσουν την ποσότητα που τους αντιστοιχεί για τη δεδομένη συνταγή, ενεργοποιείται ο αναδευτήρας της δεξαμενής ανάμειξης για το συγκεκριμένο χρόνο. Μετά το πέρας του χρόνου ο αναδευτήρας σταματά και όλο το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση ηρεμίας, έτοιμο να ξεκινήσει την επόμενη παρτίδα.

Η υπόλοιπη πτυχιακή εργασία βρίσκεται εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV (ΑΠΟ WWW.SAFETYENGINEER.GR)

Στην ιστοσελίδα www.safetyengineer.gr βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο : Οδηγίες συντήρησης Υποσταθ- μών μέσης τάσης 20 KV όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται τα εξής :


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ


Οι εργασίες - έλεγχοι ορίζονται : σε αυτές που γίνονται ανά διαστήματα "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ" για την καταγραφή ηλεκτρικών παραμέτρων, θερμοκρασιών, λειτουργίας συστημάτων κ.τ.λ. και στην "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ" του Υποσταθμού. Η συχνότητα συντήρησης και των περιοδικών ελέγχων ορίζονται από τον αρμόδιο μηχανικό αφού έχει λάβει υπ' όψιν παραμέτρους όπως η κρισιμότητα των φορτίων οι συνθήκες περιβάλλοντος, τα φορτία του Υποσταθμού κτλ.

Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΧΓΟΣ θα πρέπει να γίνεται κατ ελάχιστο μια φορά το μήνα ενώ η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του Υποσταθμού θα πρέπει να γίνεται κατ' ελάχιστο μια φορά ανά έτος.

Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού
Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού
Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών
Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών
Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων
Ακουστικός έλεγχος
Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού

Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ περιλαμβάνει τις εργασίες του περιοδικού έλεγχου και επί πρόσθετα:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close)
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών
Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών
Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)
Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
Έλεγχος γειώσεων πίνακα
Έλεγχος εδρασης πίνακα
Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.και περιβάλλοντα χώρου

Το υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΠΕ (ΒΙΝΤΕΟ) ΑΠΟ ΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρκετά πρωτότυπο και χρηστικό το βίντεο (από youtube) που ακολουθεί και αφορά μια αυτόματη μηχανή παρασκευής φραπέ που κατασκεύασαν φοιτητές του τμήματος αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά :Η άσκηση αυτή , όπως δείχνει το παραπάνω βίντεο, δεν πιάνει πολύ χώρο και θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιηθεί από μια βιομηχανία για τον εξοπλισμό καφέ , μπαρ , εστιατορίων και άλλων συναφών χώρων. Αν μάλιστα εξοπλιστεί με τη δυνατότητα εισαγωγής γάλακτος και κύβων πάγου στο τελικό μείγμα , όπως γράφουν και οι σχολιαστές του, τότε θα μπορούσε να γίνει ανάρπαστο σε πολλές χώρες και όχι μόνο στην Ελλάδα.

Σχόλιο συντάκτη : Επιπλέον θα μπορούσε ο προγραμματισμός του να γίνεται μέσω plc ώστε να γίνονται εύκολα οι βελτιώσεις του .
Διαβάστε περισσότερα...