Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

2. ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΙΖΟΥΝ ΟΙ Μ/Σ ; (ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ELECTROLOGY.MYSCH.GR)

Αναπαράγουμε από το εκπαιδευτικό ιστολόγιο electrology.mysch.gr ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο Γιατί βουίζουν οι μετασχηματιστές ;

Ελβετοί επιστήμονες εξήγησαν για πρώτη φορά σε μικροσκοπικό επίπεδο, γιατί οι μεγάλοι μετασχηματιστές που μετασχηματίζουν το εναλλασσόμενο ρεύμα από υψηλότερη σε χαμηλότερη τάση κάνουν κάποιο βόμβο όταν λειτουργούν .


Όταν το ρεύμα αντιστρέφει την πολικότητά του 50 φορές το δευτερόλεπτο, ο σιδερένιος πυρήνας του μετασχηματιστή παθαίνει μαγνητοσυστολή δύο φορές σε κάθε κύκλο του ρεύματος. Με άλλα λόγια, 100 φορές το δευτερόλεπτο, τα επαγόμενα πεδία κάνουν τον πυρήνα να μεταβάλλει το μέγεθός του ελαφρά, – ένας πυρήνας μεγέθους ενός μέτρου διαστέλλεται ή συστέλλεται μόνο κατά ένα μικρόμετρο – αλλά έστω και αυτή η μικρή διαστολή είναι ικανή να παράγει ένα βόμβο συχνότητας 100 Hz.

(Η ίδια η Γη είναι ένας μαγνήτης. Εξαιτίας του δικού της μαγνητικού πεδίου, η διάμετρος της Γης μεταβάλλεται συστελλόμενη κατά 10 cm. Αν υποτεθεί ότι μηδενιζόταν το γήινο μαγνητικό πεδίο η Γη θα επανερχόταν στο κανονικό της μέγεθος, το εμβαδόν της επιφανείας της θα αυξανόταν τότε κατά περίπου 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Η νέα πειραματική δουλειά διερευνά θεωρίες που ανάγονται στην εποχή του Werner Heisenberg την δεκαετία του 1920, για το πως προκύπτει η συστολή από τις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις (ανταλλαγή σπιν) μεταξύ των ζευγών των ατόμων (διμερή), τα οποία έχουν ένα κοινό ηλεκτρόνιο. Τα δύο μαγνητικά ιόντα προσπαθούν με την αλληλεπίδρασή τους αυτή να πλησιάσουν μεταξύ τους.

Το υπόλοιπο άρθρο βρίσκεται εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου